Materii

În cadrul DSA, materiile germană, matematică și istorie sunt predate în conformitate cu programa școlară germană. În plus, oferim lecții opționale de limbi străine, pentru care urmăm exemplul Jugend debattiert din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est.

La cele trei materii principale, elevii noștri susțin examenele orale și scrise Abitur la sfârșitul clasei a douăsprezecea. Informații suplimentare despre conținutul disciplinelor pot fi găsite aici.

Germană

Limba germană înseamnă mai mult decât gramatică și ortografie. În abordarea textelor de non-ficțiune și a literaturii, elevii dobândesc o competență textuală și reflexivă sporită.

Matematică

Matematica la DSA este predată într-un mod orientat spre aplicații. Lecțiile de cinci ore acoperă toate domeniile matematicii și sunt la fel de solicitante pentru ambele profiluri pe care le oferim (MI/SW).

Istorie

Scopul disciplinei Istorie este de a promova gândirea istorică independentă și critică. La DSA Timișoara, punem un accent deosebit pe ascuțirea viziunii asupra evenimentelor care joacă un rol deosebit pentru prezentul european.

Cursuri de limbă

Pentru un sprijin lingvistic suplimentar al elevilor noștri, folosim materialele renumitului program Jugend debattiert. Astfel, elevii dobândesc abilități de bază de argumentare, care sunt de mare importanță în toate materiile.