Matematică

Indiferent dacă un elev alege profilul MI sau SW, el sau ea are cinci ore de lecții de matematică pe săptămână în cadrul secției speciale. De asemenea, cele două profiluri nu diferă în ceea ce privește conținutul și cerințele disciplinei. Testele de clasă și examenele Abitur sunt aceleași pentru ambele profiluri.

Unul dintre punctele centrale ale DSA este aplicarea matematicii la probleme practice.

Lecțiile de matematică acoperă următoarele subdomenii:

Analiză: calcul diferențial, calcul integral, funcții, discuții despre curbe.
Algebră liniară: matrici, sisteme liniare de ecuații, vectori, geometrie analitică.
Stocastică: teoria probabilităților, statistică
Geometrie analitică: geometrie vectorială în spațiu, relații de poziție ale dreptelor și planurilor
Geometrie: construcții cu compasul și rigla, funcții trigonometrice, numere complexe.

În plus, pot fi abordate și alte subiecte, cum ar fi teoria numerelor, teoria grafurilor sau modelarea matematică.